Drie juridische tips voor ondernemers in Groningen

1. Zorg voor algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden zijn niet verplicht, toch raden we iedereen aan om ze te gebruiken. Ze zijn handig om te voorkomen dat we ze elke keer als we afspraken maken over een opdracht maken, opnieuw moeten vastleggen. Maar zoals altijd wanneer we iets gemakkelijker willen maken, kan er daardoor ook een hoop ellende ontstaan. Want lang niet iedereen doet het goed, en lang niet iedereen houdt zich aan de afspraken. Algemene voorwaarden zijn een lijst van punten die voor elke overeenkomst gelden.

Uw algemene voorwaarden zijn misschien wel van toepassing verklaard in alle mondelinge afspraken die er zijn gemaakt, maar de vraag is of ze ook geldig zijn. Wist u dat er een verschil is tussen van toepassing zijn en geldig zijn? Het eerste is niet zo ingewikkeld. U zegt: ‘De algemene voorwaarden zijn van toepassing’, de ander tekent de overeenkomst en de algemene voorwaarden zijn inderdaad van toepassing. Willen ze echt geldig zijn en dus doorwerken in de overeenkomst (en wilt u zich erop kunnen beroepen), dan moet u aantonen dat u ze ter hand hebt gesteld aan de wederpartij. In gewoon Nederlands: u moet bewijzen dat de ander de algemene voorwaarden heeft ontvangen en dat hij ze heeft kunnen bestuderen.

Meer weten over het belang van algemene voorwaarden? Neem contact op met Van der Maas en Verhoog. Advocatenkantoor in Haren en Stadskanaal

2. Zorg voor een goed debiteurenbeleid

Het inrichten van een goed debiteurenbeleid is zo gebeurd en scheelt behalve stress ook de nodige kosten. Is het eenmaal geregeld, dan heeft u er nooit meer omkijken naar en weet iedereen in uw organisatie precies hoe het werkt. U kunt uw bedrijfsprocessen zo inrichten dat alles klaar ligt en helder is. Bovendien maakt u het uw advocaat en/of deurwaarder een stuk gemakkelijker als u uw zaakjes goed op orde heeft. En wat nog het mooiste is: veel wanbetalers gaan ineens op tijd betalen als ze weten dat u serieus werk maakt van uw debiteurenbeheer!

  • Zorg ervoor dat uw algemene voorwaarden geldig zijn
  • Zorg voor een strak georganiseerd debiteurenproces
  • Houd u aan dat proces!

3. Maak duidelijke afspraken over meerwerk

Als u op uurbasis werkt, bestaat het gevaar dat u meerwerk niet meldt en vastlegt, vooral als er geen maximaal aantal uren is afgesproken. U denkt: ‘er komen gewoon een paar uren bij’, maar een belangrijk kenmerk van meerwerk is juist dat het pas tijdens het project naar voren komt. De afspraken die zijn gemaakt, hebben dus geen betrekking op het meerwerk en u moet het apart melden. Is er een vaste prijs afgesproken, dan wordt die prijs gezien als een richtprijs. U mag er maximaal 10% van afwijken, tenzij u schriftelijk heeft vastgelegd dat er sprake is van meerwerk en hoe veel dat kost.